Flera insatser krävs för att ändra negativ forskningstrend


De privata investeringarna i FoU i Sverige har sjunkit under det senaste decenniet. Nu måste landets framtid som forskningsnation säkras, vilket kräver flera insatser. Bland annat bör ökad rörlighet mellan näringsliv och akademi premieras, skriver Caroline af Ugglas, vice vd, tillsammans med FoU-experterna Tobias Krantz och Emil Görnerup.