Flera intressanta uppdrag i ESV:s regleringsbrev

Ekonomistyrningsverkets regleringsbrev för 2015 innehåller förutom de återkommande uppdragen om till exempel EU-revision, prognoser och Hermes-verksamheten även några nya uppdrag. Uppdragen bidrar alla på ett eller annat sätt till att statens pengar används effektivt. Vi ska till exempel göra en översyn av momsförordningen och utveckla Hermes så att myndigheterna kan rapportera in prognoser i statsredovisningssystemet.