”Flygskatten gör ingen nytta!”

Om regeringen menar allvar med omläggningen av klimatpolitiken och att hela Sverige ska leva så måste den avskaffa flygskatten i nästa budget. Inom näringslivet finns en bred uppslutning kring detta.

Det framhåller Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv i ett debattinlägg.

Karin Johansson. Foto: Svenskt Näringsliv pressbilder.

Hennes uppfattning är att flygskatten inte gör någon klimatnytta eftersom skatten betalas av alla passagerare utan koppling till utsläppens storlek. Det spelar ingen roll om flyget tankas med fossilt eller hållbart bränsle, skatten är densamma.  

Det tyngsta argumentet mot flygskatten är dock EU och den internationella klimatpolitiken. Med EU:s stora klimatpaket, Fit for 55, har Europa tagit ledartröjan i klimatomställningen, menar Johansson.

Betalar redan per ton

Hon påpekar att flyget i EU ingår i EU:s utsläppshandel och att flygbolag i likhet med industriföretag betalar per ton koldioxid som släpps ut. ”Om regeringen låter flygskatten finnas kvar så har vi dubbla styrmedel och konkurrenssnedvridning mellan Sverige och övriga EU men utan någon miljönytta”, slår vice vd:n fast. 

Karin Johansson avslutar:
”När skatter utmålas som gröna, trots att de saknar reell påverkan på klimatet, så minskar förtroendet för klimatpolitiken. Vilken legitimitet finns i att svenskar ska betala två gånger, flygskatt och utsläppshandel?”

Debattinlägget var infört i Expressen