FN antog deklaration för att minska drogproblemen i världen

Tisdagen den 19 april beslutade FN:s medlemsstater om en ny deklaration, som kompletterar andra befintliga beslut, där de förbinder sig att arbeta för att både minska efterfrågan och tillgången på narkotika. Beslutet togs under generalförsamlingens särskilda högnivåsession om narkotika, UNGASS, i New York som pågår till och med den 21 april.