FN-kommitté visar hur Sverige kan utveckla funktionshinderspolitiken

FN:s Kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har föreslagit hur Sverige ytterligare kan utveckla arbetet med att genomföra FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslagen spänner brett över en mängd samhällsområden, exempelvis utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet.
Artikel på webbplatsen Från Socialdepartementet, Åsa Regnér