FN-konferens om hälsa och nutrition

Den 19-21 november pågår FAO:s och WHO:s gemensamma högnivåkonferens om nutrition i Rom, ICN2. Syftet med ICN2 är bland annat följa upp vad som hänt på området sedan FN:s första högnivåkonferens om nutrition hölls 1992 samt att lyfta upp nutritionsfrågorna på den internationella agendan.

Nyhetsartikel: FN-konferens om hälsa och nutrition

Näringsdepartementet,
18 november 2014