FN-konferens om möjligheter och utmaningar för ny teknik inom flyget

Den 9 maj besökte Anna Johansson ett seminarium om ny teknologi inom luftfart som samarrangerades av FN:s globala organ för civil luftfart ICAO (International Civil Aviation Organization) och Transportstyrelsen. Under symposiets två dagar samlades över 200 branschexperter och myndighetsanställda. Första dagen medverkade också företrädare för EU-kommissionen och Facebook. Temat var ”RemoteTech” med fokus på drönare och fjärrstyrd flygtrafikledning, två nya teknologier som dramatiskt håller på att förändra luftfarten.