FN-resolutioner kring antibiotikaresistens – ett steg i rätt riktning

FN-organisationerna WHO, OIE och FAO har antagit resolutioner om gemensamma åtgärder mot antibiotikaresistens vilket lett till närmare samarbete vilket den svenska regeringen välkomnar. Detta samarbete syntes tydligt under ett globalt hälsosäkerhetsmöte i Korea.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht