FN:s granskningskommitté för Kvinnokonventionen ger Sverige rekommendationer om jämställdhetsarbetet

Den 7 mars presenterade FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) sina sammantagna observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Kommitténs utlåtande är generellt positiv. Men kritik framförs dock i frågor som rör den könssegregerade arbetsmarknaden, mäns våld mot kvinnor och brister i styrningen av jämställdhetsarbetet.