Fokus måste ligga på bostadsbyggandet

Det är inte läge att genomföra förändringar i plan- och bygglagen som ger fler balkonger och burspråk. Fokus måste ligga på åtgärder som ger fler bostäder.