Fokus på klimat, barn och verksamhetsstyrning

För att speciellt fördjupa sig i viktiga områden har SKL:s styrelse valt att tillsätta tre programberedningar med inriktning på klimat, barn- och ungas hälsa samt verksamhetsstyrning.