Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre

Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.