Fokus på miljö i ny möbelupphandling

Möbelavtalet är ett av de mest använda i SKI:s basportfölj. Det befintliga Möbler 2013 löper till sommaren 2018, vilket innebär att en ny upphandling pågår. Möbler 2017 drivs med ett utpräglat miljö- och hållbarhetstänk gällande produkter och tillverkning.

Martina Weische, operativt upphandlingsansvarig på SKI, berättar närmre om upphandlingsarbetet:

Ser du några speciella utmaningar i upphandlingen?
– Målet är ett ramavtal som täcker in flera aspekter – exempel är hållbarhet och miljö, enkla produkter och att det ska vara lätt att avropa. Samtidigt vill vi behålla den populära friheten som kännetecknar befintligt avtal. Utöver detta ska vi ställa rimliga, uppföljningsbara krav på leverantörerna som de kan möta.

Vad har ni kommit fram till i avtalsgruppen?
– Att behoven hos våra kunder varierar väldigt mycket. Inom vissa områden framträder tydligt att man vill ha möbler som uppfyller högt ställda hållbarhetskrav, andra efterfrågar enklare produkter vilka håller en viss lägstanivå.

För att bäst förvalta diskussionerna och önskemålen har vi förstärkt med resurser som kan ställa relevanta och vassa krav på både kvalitet och hållbarhet i förfrågningsunderlaget till leverantörerna samt i utvärderingen, berättar Martina vidare.

Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus tillägger:

– Möbler är ofta sammansatta av många olika material där bland annat kemikalier, naturresurser och spårbarhet är tunga aspekter att ta hänsyn till. Även den sociala hållbarheten vid tillverkningen, ursprunget på råvaror och komponenter är typiska högriskfaktorer.

Det gör det extra viktigt att knyta till oss ytterligare kompetens för Möbler 2017. På så sätt minimeras riskerna att dessa delar förbises, avslutar han.

Mer om upphandlingen Möbler 2017