Följ Stora redovisningsdagen från webben

Den 22 november arrangeras Stora redovisningsdagen i Stockholm. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering i staten och ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete. Hela seminariet kommer att webbsändas och går även att se på i efterhand.