Följ Stora redovisningsdagen från webben

Idag, den 24 november arrangeras Stora redovisningsdagen. Om du inte är på plats har du möjlighet att följa seminariet från webben. Seminariet ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och vänder sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering i staten. Hela seminariet kommer att webbsändas och går även att se på i efterhand.