Folkhälsominister Gabriel Wikström till New York för att diskutera narkotikapolitik i FN

Den 19-21 april träffas världens länder i New York för ett särskilt möte om narkotika i FN:s generalförsamling. The UN General Assembly Special Session (UNGASS) diskuterar narkotikafrågan för andra gången, första sessionen hölls 1998.