För höga löneökningar hotar konkurrenskraften


De svenska lönekostnaderna har stigit snabbt de senaste åren. Det framgick under ett seminarium arrangerat av SNS där också inflationsmålet diskuterades. Christer Ågren, vice vd, är kritisk mot att de fackliga förhandlarna tar sikte på en inflation som inte finns.