Förändringar i ISS svenska ledningsgrupp

Ulrika S Andersson, tillträder som ny chef för segment Sjukvård, och ersätter därmed Ann-Sofie Lindström som valt att ta tjänstledigt av familjeskäl. Ulrika har fram till nu varit affärsområdeschef för ISS Direct inom ISS.