Förändringar i ledningen för Dagens Samhälle

Styrelsen för Dagens Samhälle har ingått en överenskommelse med Mats Edman som lämnar sin anställning som vd och chefredaktör. Styrelsen kommer rekrytera en ny vd tillika chefredaktör.