Förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2016

Sverige har ärvt ett stort underskott i de offentliga finanserna. Förra året uppgick det till 75 miljarder kronor och därför krävs såväl besparingar som inkomstförstärkningar för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Samtidigt måste nödvändiga investeringar för jobb, skola och klimat samt satsningar i välfärden finansieras krona för krona. Regeringen avser föreslå följande förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2016. Förslagen har presenterats tidigare men vissa justeringar har skett inom några av dem. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Pressmeddelande Från Finansdepartementet, Magdalena Andersson