Förarintyg för vattenskoter utreds

I dag används vattenskotrar av personer i olika åldrar med blandade kunskaper om vilka bestämmelser som gäller när man befinner sig i allmän farled. En utredare ska undersöka om införandet av någon form av förarbevis är en lämplig åtgärd för att höja kunskapsnivån hos vattenskoteranvändare vad gäller sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2014.

Läs artikel: Förarintyg för vattenskoter utreds

Näringsdepartementet,
26 augusti 2014