Förbättrad inre marknad, digitalisering och forskningsinvesteringar på agendan

EU:s närings- och forskningsministrar diskuterade en förbättrad inre marknad, digitalisering och forskningsinvesteringar på rådsmöte den 2-3 mars. Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, deltog.

– Det är viktigt att få bort hinder som är kvar på tjänstemarknaden och stärka principen om ömsesidigt erkännande av varor och tjänster i EU, sa statssekreterare Oscar Stenström.

Artikel: EU:s inre marknad och digitalisering

EU-representationen i Bryssel,
4 mars 2015