Förbättrad personalpolitik – ett måste

Förbättrad personalpolitik är ett måste i dagens läge med stora svårigheter att rekrytera och behålla personal. Det fastslås i en undersökning där leverantörer av planerings- och analysverktyg rankats.

Undersökningen som genomförts av Dresner åskådliggör data om och analyser av olika länder, funktioner, bolags storlekar och branscher. ”Enkelt uttryckt är undersökningen ett verktyg för att förbättra personalpolitik, vilket är ett måste i dagens läge med stora svårigheter att rekrytera och behålla personal”, heter det i ett utskick till allmänhet och medier.

Undersökningen visar att Unit4, global leverantör av affärssystem i molnet för tjänsteorganisationer, toppar Dresners andra årliga undersökning “Dresner Advisory Services Workforce Planning and Analytics Market Study”. Det är bolagets lösning för Finansiell Analys och Planering (Unit4 FP&A) som prisas.

Mike Ettling.

”Stark positition”
Mike Ettling, VD på Unit4 framhåller att Dresner:s erkännande är ytterligare ett bevis på Unit4:s ställning på marknaden och speglar bolagets starka position inom finansiell planering och analys.
– Att undersökningen baseras på feedback från kunder gör den särskilt betydelsefull, säger Mike Ettling.
I sin bedömning av Unit4 har Dresner tittat på flera kriterier som planering, analys, integration, teknik och förmåga att genomföra implementationer. Unit4 benämns som “toppresterare” för personalplanering och analys, med verktyg och processer som hjälper till att anpassa arbetsstyrkan efter affärsmål, strategier och arbetsplatsens dynamik.

Genom Dresner:s system för bedömning av leverantörer kan konsumenter få insikt i hur deras branschkollegor nyttjar och investerar i EPM (Enterprise Performance Management) och relaterade teknologier samt dra värdefulla insikter om mjukvarans prestanda. Detta möjliggör dels jämförelser mellan nuvarande leverantörer utifrån branschstandarder, dels identifiering och val av nya leverantörer.

Växande roll
Howard Dresner, grundare och Chief Research Officer på Dresner Advisory, säger i ett pressutskick:
– Vår undersökning understryker den växande roll som performance management spelar för olika affärsfunktioner, utöver den traditionella finansfunktionen. Organisationer som står inför externa utmaningar söker en mer holistisk syn på denna typ av utvärderingar, för att kunna vara anpassningsbara, fatta välgrundade beslut och genomföra strategier med precision.

– Vi gratulerar Unit4 till deras starka resultat i vår årliga bedömning av marknaden för Workforce Planning and Analysis, säger Howard Dresner.

Hela rapporten kan läsas på
Unit4:s landningssida här.