Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Regeringen beslutade den 27 mars om en proposition med förslag till ändring i patientdatalagen som innebär att sammanhållen journalföring under vissa förutsättningar ska kunna användas även för vuxna patienter med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Förslaget gör det också möjligt för dessa personer att delta i kvalitetsregister och på så sätt få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården.

Proposition: Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården
Pressmeddelande: Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Socialdepartementet,
28 mars 2014