Förbättrad verksamhetsplanering tillsammans med andra myndigheter

Under våren 2016 anordnar Ekonomistyrningsverket (ESV) för andra gången ett utvecklingsprogram för planering och uppföljning. Programmet ska vara ett stöd i den årliga verksamhetsplaneringen och stärka myndigheternas förmåga att hantera ökade krav på en effektiv verksamhet. Sista anmälningsdag är den 15 januari.