Förberedelser inför vintern i fokus på möte med järnvägens aktörer

Onsdagen den 14 oktober träffade infrastrukturminister Anna Johansson tågoperatörer, entreprenörer och infrastrukturförvaltare. Ministern ville kalla dem till sig för att försäkra sig om att järnvägens aktörer genomför ett omsorgsfullt förberedelsearbete inför vintern och att de säkerställer nödvändigt samarbete.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Anna Johansson