Förbifart Stockholm kan börja byggas

Regeringen har beslutat att avslå överklagandena av arbetsplanen för Förbifart Stockholm. Det innebär att arbetsplanen nu vunnit laga kraft och att förbifarten kan byggstartas. Detta gäller de delar av vägbygget som inte kräver tillstånd enligt annan lagstiftning än väglagen.

Läs om Förbifart Stockholm på nationellaplanen.se

Näringsdepartementet,
15 maj 2014