Fördjupad samverkan i utvecklingen av e-samhället

SKL:s styrelse har uttalat sitt stöd för regeringens e-förvaltningsstrategi. Det innebär att det finns en gemensam syn från både statligt och kommunalt perspektiv, på vikten av att digitalisera det offentliga Sverige och behovet av samverkan.