Fordon i fokus

I slutet av november gick årets beställardag för fordon av stapeln vid Koppartälten i ett snöbeklätt Hagaparken. Ett 40-tal representanter från kommuner, landsting och bolag från olika delar av landet samt ett par ramavtalsleverantörer var på plats för en heldag fylld med föredrag, provkörning och intressanta samtal på temat upphandling av fordon.

Beställardagen är en bra mötesplattform för både kunder och leverantörer. Det finns många frågor knutna till SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) fordonsavtal och angränsande avtal och med denna dag kan vi uppmuntra och förenkla en god dialog mellan SKI, beställare och leverantörer.

Förmiddagen handlade till större del om SKIs ramavtal Fordon 2014-2 och Fordon Beställ direkt 2014 och hur man på enklaste sätt använder dem. Torunn Acking, ansvarig för fordonsavtalen, berättade mer ingående om de befintliga avtalen och vad som kan vara bra att tänka på. Syftet med fordonsupphandlingen är att tillgodose upphandlande myndigheter med ett brett utbud av modeller med fokus på miljö och säkerhet.

– Avtalet Fordon 2014-2 har idag 756 avropsberättigade myndigheter och av dessa är det 277 som använder avtalet aktivt. Det avropas ca 4000 fordon per år via vårt ramavtal, berättar Torunn Acking.

SKI har också ramavtal inom finansiella tjänster för operationell och finansiell leasing. Kristian Peterhoff som är ansvarig för dessa avtal presenterade SKIs tre ramavtal inom leasing och på plats fanns också ramavtalsleveratören Nordea Finans för att svara på frågor.

Text: Elin Eriksson, Marknadskommunikatör