Förekomsten av kroppslig bestraffning av barn ska undersökas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Regeringen har beslutat att tilldela 2,3 miljoner kronor till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genomföra en undersökning av förekomsten av bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige. Det är en uppföljning på tidigare undersökningar inom området och resultatet från studierna ska spridas under 2017 och 2018.