Förenkla för solparker – öka tillgången på el

– Regeringen måste leva upp till sina löften om kortare tillståndsprocesser för solparker. Det menar Anna Werner, vd i branschföreningen Svensk Solenergi.

Elkrisen är inte över, konstaterar hon. Inte minst i södra Sverige är elräkningarna fortsatt en svår belastning för hushåll, företag och offentliga verksamheter. 

Anna Werner, vd, Svensk Solenergi.

– Solkraften har en stor potential att snabbt bidra till lösningen. Samtidigt som den nya solkraften pressar elpriserna, minskar den beroendet av gas från Ryssland och reducerar vår klimatpåverkan, framhåller Anna Werner.

Hon pekar på några konkreta åtgärder som snabbt kan bidra till en ökad elproduktion från solparker:

  • Förkorta och förbättra prövningen. Solparker ska egentligen prövas genom en enkel samrådsprocess hos länsstyrelserna, men i praktiken blir det långa handläggningstider, krånglig byråkrati och orimligt många avslag. Det strider mot regeringens och energiminister Ebba Buschs tydliga ambition om att korta tillståndsprocesserna. 
  • Korta ledtiderna. Säkerställ snabb och rättvis nätanslutning. I dag bromsar anslutningsprocessen till elnätet utvecklingen av solkraften. 
  • Ta fram en nationell strategi för solkraft. Regeringen bör ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för solkraft, motsvarande strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. 

Läs hela artikel på GP:s webbplats. Klicka här.

Ebba Busch, energiminister, får kritik för att inte förenkla mer för solenergin.

Fakta

Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 280 medlemsföretag och representerar den svenska solenergibranschen. Genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare arbetar organisationen för att utveckla solenergin i Sverige. Läs mer via länken: https://svensksolenergi.se/