Förenkla villkoren i studiestartsstödet

Den 1 juli förra året infördes studiestartsstödet för att få fler arbetslösa i utbildning. Det har använts mindre än väntat och nu föreslår SKL och Arbetsförmedlingen gemensamt förändringar.