Förenklingar i flyktingmottagandet ännu inte genomförda

Det går långsamt för staten att genomföra de nödvändiga regelförändringar som SKL föreslagit för att underlätta flyktingsituationen i kommuner och landsting.