Fores på DN debatt: Alliansen behöver ompröva skolpolitiken

Idag skriver Fores vice vd Andreas Bergström på DN debatt att alliansen behöver vara hård i sin omprövning av sin skolpolitik. Forskning och erfarenhet pekar ut flera områden där politiken behöver justeras och särskilt Folkpartiet måste vara mer självkritiskt. Andreas var Jan Björklunds förhandlare i skolfrågor gentemot de andra allianspartierna under alliansregeringens första år. Artikelns utgångspunkter … Fortsätt läsa Fores på DN debatt: Alliansen behöver ompröva skolpolitiken