Företag brottas med obegriplig moms


Är moms en konsumtionsskatt eller en företagsskatt? Vad vill man beskatta och vad är det som faktiskt beskattas? Att hantera momsen är både krångligt och kostsamt för företagen. Det framkom under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.