Företag med mycket liten omsättning ska momsbefrias

Regeringen har i dag remitterat en promemoria från Skatteverket där det föreslås att en omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kr per år ska införas.