Företagarnas nya vd vill förenkla

Inför tydliga mål för statliga myndigheter och kommuner att kontinuerligt granska regelverk med mål om att skala bort obsoleta regler och hålla kostnaderna för efterlevnad till ett minimum.

Det är ett av många krav som Företagarnas nya vd Benjamin Dousa framför i ett debattinlägg den 11 december 2023. Han vill även att det ställs hårdare krav på kvalitet och effektivitet i Arbetsförmedlingens arbete. Dessutom menar han att högskoleutbildade måste övergå till arbetslivet snabbare än vad som sker i dag.

Benjamin Dousa, vd, Företagarna.
Foto: Timbro.

Företagarnas nya vd vill även minska företagens regelbörda och att staten rullar tillbaka kraven på kassaregister och personalliggare. Han menar även att kravet att bevara fysiska kvitton bör tas bort och att gränsvärdena för förenklat årsbokslut och revisionsplikt bör höjas.

”Stoppa välståndsfallet!”

På debattplats i Dagens Industri skriver han under rubriken ”Stoppa Sveriges välståndsfall”:
Nyligen tillträdde jag som vd för Företagarna, Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Nu lovar jag att göra allt i min makt för att öka tillväxten. För att innan en skattekrona kan spenderas så måste den först skapas. Därför är tillväxtkrisen alltmer akut, men mindre synlig än andra samhällsproblem. Risken är stor att vi likt med migrations- och integrationsfrågorna yrvaket ser problemen alldeles för sent.

Benjamin Dousa anser att utvecklingen går åt helt fel håll och menar att om inte reformer genomförs så blir Sverige omsprunget av andra. Hur stärker vi då konkurrenskraften och ökar tillväxten, undrar han och svarar:
– I grunden är det enkelt. Genom att satsa på ett bättre företagsklimat, särskilt riktat mot små och medelstora företag. 

Om Företagarna
Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. Organisationen erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat.