Företagarpanelen: Ökad osäkerhet för företagen

Osäkerheten som den globala ekonomin står inför spiller över på den svenska marknaden. Det visar Företagarpanelens senaste enkätsvar. Trots att produktion, investeringar och sysselsättning ökar, har framtidsutsikterna försämrats, skriver Torbjörn Halldin, prognosansvarig.