Företagen oförberedda på ökade elpriser och elavbrott


Fyra av tio företag har ingen möjlighet att kompensera sig för högre elpriser och många saknar en plan för att hantera ett längre elavbrott. Det framgår av en enkät bland 2 800 företag. "Det borde vara oroväckande för våra politiker att så många som 14 procent pekar på att de skulle minska antalet anställda för att kompensera för ökade elkostnader", säger Maria Sunér Fleming, energiexpert.