Företagsskattekommittén har överlämnat slutbetänkande

Företagsskattekommittén har i dag överlämnat sitt slutbetänkande "Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet" till finansminister Anders Borg. Kommitténs uppdrag har varit att se över beskattningen av aktiebolag.
– Företagsskattekommittén har lämnat ett gediget förslag som ger oss ett rakare skattesystem med mindre möjligheter att dra sig undan beskattning och med påtagliga samhällsekonomiska vinster i termer av förmodligen både konkurrenskraft, reallöner och sysselsättning, säger Anders Borg i en kommentar.

SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

Finansdepartementet,
12 juni 2014