Förfrågningsunderlag för upphandling av ekonomisystem publicerat

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat nytt förfrågningsunderlag för upphandling av statliga ramavtal för ekonomisystem. Sista anbudsdag är den 12 juni.