Förfrågningsunderlag publiceras innan sommaren till nya ramavtal för ekonomisystem och e-inköp

Sedan september har Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetat med två projekt för att upphandla statliga ramavtal för ekonomisystem och e-inköp. Funktionalitet, tillgänglighet och användbarhet är viktiga delar i arbetet. Kravinsamlingen är nu genomförd och arbetet med kravspecifikationerna pågår. Förfrågningsunderlag (FFU) för båda upphandlingarna kommer att publiceras innan sommaren. Ramavtalen ska vara avropsbara i slutet av 2017.