Förlängd omprövningsperiod för EA-värderingen

ESV har beslutat att omprövningsperioden för myndighetsvärdesfrågorna i EA-värderingen för 2015 förlängs från den 20 december 2015 till den 20 januari 2016.