Förlängd tid för 3:12-utredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 3:12-utredningen till senast den 1 november 2016.