Förlängd tid för Marknadsmissbruksutredningen

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 2012 års marknadsmissbruksutredning med tre månader. Utredningens uppdrag är att föreslå hur svensk lagstiftning ska anpassas till kommande EU-rättsakter om marknadsmissbruk samt ta ställning till hur granskning och bekämpning av marknadsmissbruk ska bedrivas i Sverige. Uppdraget ska nu redovisas senast den 30 juni 2014.

Dir. 2014:19 Tilläggsdirektiv till 2012 års marknadsmissbruksutredning

Finansdepartementet,
21 februari 2014