Förlängning av avtal med lärarfacken i avvaktan på nytt

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta förhandlar för närvarande med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om ett nytt avtal.