Förlängning av avtalen för Beslutsstödssystem

ESV har beslutat att förlänga avropstiden för ramavtalen gällande beslutsstödssystem. Avtalen är avropsbara till och med den 8 juli 2018.