Förlängning av ramavtalen för Oberoende konsulttjänster

Ekonomistyrningsverket har idag beslutat att förlänga avropstiden för ramavtalen gällande oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system inom områdena personal och ekonomi med 1 år. Ramavtalen är nu avropsbara till och med den 30 september 2017.