Förlängning av utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning

I dag beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Dir. 2015:81). Utredningstiden förlängs från den 1 juli 2016 till den 1 december 2016. Bakgrunden är att en förlängd utredningstid behövs för att utredningen ska kunna hinna genomföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt.