Förnyad satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård

En förnyad överenskommelse om satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård har träffats mellan SKL och regeringen.